Kerken

Doe-mee-oranje

€ 18.806

Doe mee!

Echt! 24 uur uitzenden, 24 uur in verbinding! Voor ons een pittige uitdaging. Maar wat zou het mooi zijn als er aan het eind van deze 24 uur voor elk uur wat we uitzenden minimaal één uur uitzending voor Trans World Radio, ons actiedoel, bereikt hebben. Eén uur lang het Evangelie door kunnen geven aan Moslims in India, die anders niet met het Woord bereikt kunnen worden. Inmiddels kennen wij het belang van een goede VERBINDING. TWR zet zich hiervoor in.

We willen u  als kerkelijke gemeenten vragen om deze actie financieel te steunen. Via een belronde naar alle verenigingen is gebleken dat het  lastig is om met de beperkende coronamaatregelen goed actie te voeren in de plaatselijke gemeenten. Een tegenvaller zoals u zult begrijpen. Daarom hebben we deze snelle actie als waardig alternatief opgezet om toch onze doelstellingen richting TWR te kunnen realiseren. Doet u mee?

We zijn op zoek naar minimaal 24 gemeenten die ons willen steunen voor €660,-. Zo maakt u als gemeente één uur uitzending mogelijk. TWR kan zo, in Dakinitaal, de verbinding leggen met de moslims in India om zo te vertellen wie Jezus is. Verbinding heeft voor ons als kerk in de achterliggende tijd een andere dimensie gekregen. Als kerk verbonden in Christus, als gemeente verbonden aan elkaar en in het bijzonder hebben we het afgelopen jaar ervaren hoe de techniek alles bepalend is om als gemeente in verbinding te kunnen zijn.

Help daarom mee en steun als gemeente  deze actie!

Wilt u het liever per bank overmaken? Dat kan! Maak dan uw geld over naar NL60RABO0104205008 t.n.v. Landelijke Actie o.v.v. 24 uurs marathon.

€ 18.806

Doe mee!

Echt! 24 uur uitzenden, 24 uur in verbinding! Voor ons een pittige uitdaging. Maar wat zou het mooi zijn als er aan het eind van deze 24 uur voor elk uur wat we uitzenden minimaal één uur uitzending voor Trans World Radio, ons actiedoel, bereikt hebben. Eén uur lang het Evangelie door kunnen geven aan Moslims in India, die anders niet met het Woord bereikt kunnen worden. Inmiddels kennen wij het belang van een goede VERBINDING. TWR zet zich hiervoor in.

We willen u  als kerkelijke gemeenten vragen om deze actie financieel te steunen. Via een belronde naar alle verenigingen is gebleken dat het  lastig is om met de beperkende coronamaatregelen goed actie te voeren in de plaatselijke gemeenten. Een tegenvaller zoals u zult begrijpen. Daarom hebben we deze snelle actie als waardig alternatief opgezet om toch onze doelstellingen richting TWR te kunnen realiseren. Doet u mee?

We zijn op zoek naar minimaal 24 gemeenten die ons willen steunen voor €660,-. Zo maakt u als gemeente één uur uitzending mogelijk. TWR kan zo, in Dakinitaal, de verbinding leggen met de moslims in India om zo te vertellen wie Jezus is. Verbinding heeft voor ons als kerk in de achterliggende tijd een andere dimensie gekregen. Als kerk verbonden in Christus, als gemeente verbonden aan elkaar en in het bijzonder hebben we het afgelopen jaar ervaren hoe de techniek alles bepalend is om als gemeente in verbinding te kunnen zijn.

Help daarom mee en steun als gemeente  deze actie!

Wilt u het liever per bank overmaken? Dat kan! Maak dan uw geld over naar NL60RABO0104205008 t.n.v. Landelijke Actie o.v.v. 24 uurs marathon.

Help mee de opdracht van de verspreiding van het Evangelie handen en voeten te geven binnen jullie gemeente!

logo-CLA_blauw

Vertellen over de Heere Jezus is een Bijbelse opdracht. Doel van deze actie is om het zaad van het Evangelie onder jongeren in Nederland en onder de Dakhini-moslims in India te zaaien. Zowel wij als zij moeten het Evangelie van het zaligmakende werk van Jezus Christus voor zondaren horen!