Particulieren

Doe-mee-oranje

€ 7.905

Doe mee!

Echt! 24 uur uitzenden, 24 uur in verbinding! Voor ons een pittige uitdaging. Maar wat zou het mooi zijn als er aan het eind van deze 24 uur voor elk uur wat we uitzenden minimaal één uur uitzending voor Trans World Radio, ons actiedoel, bereikt hebben. Eén uur lang het Evangelie door kunnen geven aan Moslims in India, die anders niet met het Woord bereikt kunnen worden. Inmiddels kennen wij het belang van een goede VERBINDING. TWR zet zich hiervoor in.

U kunt als particulier hieraan ook bijdragen. Door een minuut van de 24 uursmarathon ter waarde van €11,- te sponsoren, maakt u indirect ook een minuut uitzending voor TWR mogelijk. Uiteraard is het ook mogelijk om meer te geven.

Wilt u het liever per bank overmaken? Dat kan! Maak dan uw geld over naar NL60RABO0104205008 t.n.v. Landelijke Actie o.v.v. 24 uurs marathon.

€ 7.905

Doe mee!

Echt! 24 uur uitzenden, 24 uur in verbinding!. Voor ons een pittige uitdaging. Maar wat zou het mooi zijn als er aan het eind van deze 24 uur voor elk uur wat we uitzenden minimaal één uur uitzending voor Trans World Radio, ons actiedoel, bereikt hebben. Eén uur lang het Evangelie door kunnen geven aan Moslims in India, die anders niet met het Woord bereikt kunnen worden. Inmiddels kennen wij het belang van een goede VERBINDING. TWR zet zich hiervoor in.

U als particulier kunt hieraan ook bijdragen. Door een minuut van de 24 uursmarathon ter waarde van €11,- te sponsoren, maakt u indirect ook een minuut uitzending voor TWR mogelijk. Uiteraard is het ook mogelijk om meer te geven.

Wilt u het liever per bank overmaken? Dat kan! Maak dan uw geld over naar NL60RABO0104205008 t.n.v. Landelijke Actie o.v.v. 24 uurs marathon.

Help mee de opdracht van de verspreiding van het Evangelie handen en voeten te geven!

logo-CLA_blauw

Vertellen over de Heere Jezus is een Bijbelse opdracht. Doel van deze actie is om het zaad van het Evangelie onder jongeren in Nederland en onder de Dakhini-moslims in India te zaaien. Zowel wij als zij moeten het Evangelie van het zaligmakende werk van Jezus Christus voor zondaren horen!